Sokolica

Sokolica (747 m n.p.m.) jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i najczęściej odwiedzanych przez turystów szczytów Pienin. Położona jest w Pieninach Właściwych, w jednym z zakoli Dunajca. Jest częścią Pienińskiego Pasa Skałkowego, który wyznacza granicę pomiędzy Karpatami Zewnętrznymi, a Karpatami Wewnętrznymi. Jej północno – zachodnie stoki, porośnięte gęstym lasem bukowo – jodłowym, opadają do Przełęczy Sosnów (650 m n.p.m.), a południowo – wschodnie do przełęczy Przechodki Wielkie.


Nazwa „Sokolica” pochodzi najprawdopodobniej od znajdujących się na niej gniazd sokołów. Obecnie nie ma już na niej gniazd sokołów, ale mieszkają tu inne ptaki – między innymi pomurniki oraz pustułki.

Na szczycie Sokolicy na uwagę zasługują piękne, „powykręcane” sosny reliktowe. Najstarsza z nich ma ponad 500 lat, a najbardziej znana rośnie od strony południowej – zdobi wiele okładek przewodników i publikacji na temat Pienin, a także… etykietę wody mineralnej Kinga Pienińska. Poza sosnami Sokolicę porastają liczne rośliny wapieniolubne takie jak smagliczka skalna, aster alpejski, czy chryzantema Zawadzkiego.