Pamiętajmy o wsparciu OPP 1% z PIT

Każdego roku zwiększa się liczba podatników, którzy wspierają jednym procentem swojego podatku działalność organizacji pożytku publicznego (OPP). Przekazane pieniądze pomagają współtworzyć społeczeństwo obywatelskie, sektor organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnego dobra.

Rozliczając pity 2017 warto skorzystać z możliwości przekazania 1%,  gdyż w ten sposób sami decydujemy, na co przeznaczyć część naszego podatku. Przekazując 1 % dla OPP  nie tracimy ani złotówki, jest to kwota odliczana z podatku należnego, który  i tak musimy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli nie dostanie jej OPP, trafi do kiesy państwowej.

Chcąc wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego, pity 2017 musimy złożyć sami (samodzielnie, z pomocą rodziny, znajomych, doradców, albo darmowych programów komputerowych). Nie może zeznania podatkowego do urzędu skarbowego złożyć  za nas pracodawca lub – w przypadku emerytów i rencistów – organ rentowy. W takim zeznaniu złożonym przez płatnika (pracodawca, ZUS) nie ma możliwości przekazania 1 % podatku wypowiada się ekspert z portalu https://www.pitax.pl/pity-2017/

!% na rzecz OPP mogą przekazać podatnicy będący osobami fizycznymi.Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający PITy 2017 na formularzach PIT- 36 (skala podatkowa), PIT 36L (podatek liniowy), PIT 28 (ryczałt) także mogą przekazać jeden procent podatku.

Sposób przekazania 1%

Aby pieniądze zostały przekazane wybranej przez nas organizacji, w deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS tej organizacji oraz wysokość deklarowanej kwoty. Nie może być ona wyższa niż jeden procent naszego podatku, ale może być niższa. Nie znaczy to,  że możemy podzielić kwotę 1% naszego podatku pomiędzy kilka OPP. W jednej deklaracji możemy wpisać tylko jeden KRS. Tak samo małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą w jednej deklaracji wpisać tylko jeden KRS organizacji. Wsparcie innej organizacji jest możliwe, gdy składamy więcej deklaracji. Wtedy z każdej z nich 1 % może trafić do innej organizacji.

Numer KRS i kwotę należy wpisać w odpowiednich rubrykach w części: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Odpowiednie rubryki znajdują się w formularzach PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT 37, PIT-38, PIt-39. Kwoty do przekazania zawsze zaokrąglamy do dziesiątek groszy w dół, czyli jeżeli jeden procent naszego podatku wynosi np. 37,76 zł, wpisujemy 37,70.

Należy zadbać o poprawne wpisanie KRS organizacji. W przypadku błędnego KRS 1% zostanie w kasie państwowej. Błędny numer KRS można skorygować, składając korektę deklaracji podatkowej. Korektę można złożyć w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu na złożenie pit.

Jeśli mamy problem z wybraniem organizacji, możemy skorzystać z aktualnego wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego, który znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Terminy przekazania 1%

Warto pamiętać, że 1 % możemy przekazać tylko w deklaracji składanej terminowo. Podatnik traci prawo przekazania wsparcia dla OPP, jeżeli złoży deklarację z opóźnieniem. Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) składają deklaracje do końca stycznia, natomiast pozostali ( PIT-36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39) mają czas do końca kwietnia, a pity 2017 można składać nawet do 2 maja, gdyż 30 kwietnia i 1 maja są dniami wolnymi od pracy.

Emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1% , a także skorzystać z ulg podatkowych, muszą sami wypełnić formularze PIT 37 lub PIT 36 na podstawie druku przysłanego przez organ rentowy ( ZUS wysyła do podatników informacje do końca lutego)  i złożyć je do urzędu skarbowego do końca kwietnia ( w 2017 roku do 2 maja).

Podobnie pracownicy, których rozliczył pracodawca, mają prawo złożyć własne zeznanie na formularzu PIT 36 lub PIT 37 ze wskazaniem OPP do przekazania 1%. Mogą też skorzystać z ulg podatkowych. Mają na to czas do końca kwietnia (w 2017 do 2 maja).

Kwota 1% musi wynikać z należnego podatku wykazanego w zeznaniu lub korekcie zeznania, złożonej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od upływu terminu na złożenie deklaracji. Jeżeli zatem pity 2017 składamy do 2 maja, to korektę dotyczącą 1% możemy złożyć do 2 czerwca. Korekta złożona w późniejszym terminie nie będzie skuteczna i OPP nie dostanie pieniędzy. Aby OPP otrzymało 1%, podatnik musi uiścić podatek nie później niż w terminie dwóch miesięcy od terminu ostatecznego dla złożenia zeznania podatkowego.

Zgodnie z art.45c ust. 4 ustawy PIT kwotę 1% podatku naczelnicy urzędów skarbowych przekazują na konta organizacji pożytku publicznego  od maja do lipca.

Rozliczamy pity 2017 z wnioskiem o przekazanie 1% OPP

PITY 2017 z wnioskiem o przekazanie 1% OPP możemy wypełnić odręcznie, ale o wiele łatwiej i szybciej mozna to zrobić korzystajac z darmowego programu PITax.pl Łatwe podatki. Program zapewnia  poprawność wszystkich obliczeń i zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Po wysłaniu wypełnionych deklaracji otrzymamy UPO- urzędowe poświadczenie odbioru z urzędu skarbowego online.pitax3