Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie turystyczne

Okres świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz następujący po nim czas ferii zimowych to okazja, aby wyjechać na urlop, odpocząć od codzienności i może nawet zaszaleć na zimowych stokach. Gorące plaże Wysp Kanaryjskich, Cypru lub Egiptu albo zaśnieżone góry Austrii czy Francji co roku przyciągają tysiące osób. Ale chyba każdy wie, że jedną z obowiązkowych pozycji na liście do załatwienia przed wyjazdem jest ubezpieczenie podróży zagranicznej. Tylko jak wybrać dobrą polisę?

Porównanie ofert ubezpieczenia podróżnego

Jeśli jedziesz z biurem turystycznym, to ono z pewnością zaproponuje Ci ofertę ubezpieczenia. Zapoznaj się z nią i porównaj z tym, co możesz dostać jako klient indywidualny u dowolnie wybranego ubezpieczyciela. Możesz skorzystać z multiagencji lub z porównywarek internetowych. Oferty biur turystycznych mają przeważnie wąski zakres ochrony i bardzo niskie sumy ubezpieczenia. W rzeczywistości nie stanowią dobrego zabezpieczenia.

Określenie zasięgu terytorialnego ubezpieczenia

Chcąc uzyskać ofertę ubezpieczenia turystycznego, należy podać kierunek wyjazdu. Niektórym ubezpieczycielom wystarczy tylko ogólna informacja, że jest to Europa lub tereny pozaeuropejskie czyli tzw. „cały świat”, inni wymagają podania konkretnych krajów, w jakich znajdziesz się docelowo. Zwróć uwagę, że niektóre państwa, zwłaszcza te leżące w Basenie Morza Śródziemnego, zaliczane są do terenów europejskich, pomimo iż położone są na innym kontynencie (np. Egipt). Warto więc upewnić się, jakie rozwiązanie stosuje wybrany przez Ciebie ubezpieczyciel. Informacje na temat zakresu terytorialnego znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Określenie celu wyjazdu

Kolejnym krokiem przy zakupie polisy podróży zagranicznej jest określenie celu wyjazdu. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kwestie sportu. Sport rekreacyjny (czyli np. pływanie w basenie lub morzu, jazda na rowerze, poranny jogging) powinien być w zakresie ubezpieczenia, bez zwyżki składki. Jednak jeśli planujesz, nawet rekreacyjnie, uprawiać narciarstwo lub snowboard, to upewnij się, czy ubezpieczyciel obejmuje ochroną takie aktywności. Często zakres ten jest włączany do polisy za zwyżką składki. To samo tyczy się sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka (takich jak na przykład jazda skuterem śnieżnym, skoki na bungee, kolarstwo górskie czy wspinaczka wysokogórska) i zawodowego uprawiania sportów (np. jeśli jedziesz w celach treningowych).

Suma ubezpieczenia

Aby polisa gwarantowała dobry zakres ochrony ubezpieczeniowej należy wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia. W przypadku polisy turystycznej jest to kwota do jakiej ubezpieczyciel pokryje wydatki związane z kosztami leczenia za granicą. Warto więc zadbać, aby suma ta nie była zbyt niska, bo leczenie za granicą może słono kosztować, a karta EKUZ nie pokrywa wszystkich świadczeń, jakie mogą być konieczne. Przykładowo w Austrii doba w szpitalu kosztuje od 12 do 20 euro. Ale do tego mogą dojść koszty zabiegów lub operacji, koszty leków oraz transportu, ewentualnej akcji ratowniczej z użyciem helikoptera, gdyby wypadek wydarzył się na stoku. Wtedy rachunek za leczenie może wynieść kilkanaście tysięcy złotych. Na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dostaniesz zwrot pieniędzy tylko za leczenie. Wydatki związane z lekami, akcją ratowniczą czy transportem będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni, a jeśli przyjdzie Ci skorzystać z opieki prywatnej, wtedy EKUZ nie pokryje żadnych kosztów. Dlatego dobrze jest wykupić polisę ubezpieczenia turystycznego na wysoką sumę ubezpieczenia, aby pokryła wszelkie wydatki i zwolniła Cię ze zmartwień dotyczących opłat za leczenie. Warto również wspomnieć, że ubezpieczenie podróżne może Ci zapewnić bezgotówkową pomoc medyczną w wielu placówkach na całym świecie, co w przypadku EKUZ nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza w prywatnych gabinetach lekarskich.

Zakres ubezpieczenia w podróży

Równie ważny jak suma ubezpieczenia jest zakres ubezpieczenia, bo bez dobrego zakresu nawet najwyższa suma może okazać się nieprzydatna. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, za co odpowiada ubezpieczyciel w ramach kosztów leczenia. Upewnij się, że ochroną objęte jest zwłaszcza leczenie ambulatoryjne oraz hospitalizacja, a także akcje ratownicze, transport do placówek medycznych, pomiędzy nimi i transport poszkodowanego do kraju zamieszkania. Ubezpieczenie powinno pokrywać także honoraria lekarskie, leczenie stomatologiczne oraz wydatki na leki. Równie ważne jest pokrycie kosztów transportu zwłok do kraju. W ramach tych świadczeń ubezpieczyciel często ponosi odpowiedzialność do pełnej sumy ubezpieczenia (za wyjątkiem leczenia stomatologicznego, które ma własny niższy limit). Wybierz jak najszerszą ochronę.

Choroby przewlekłe, choroby tropikalne i terroryzm

Zwróć uwagę, jakie powody leczenia zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie podróży zagranicznej powinno pokryć koszty związane z ratowaniem życia lub zdrowia z powodu zachorowania (np. na grypę, zatrucie żołądkowe), również w przypadku choroby tropikalnej, nieszczęśliwego wypadku oraz w związku z powikłaniami ciążowymi lub porodowymi. Zwróć uwagę na zapisy dotyczące chorób przewlekłych. Z reguły są wyłączone z ochrony, ale za zwyżką składki możesz włączyć do polisy nagłe zaostrzenia chorób przewlekłych. Oznacza to, że jeśli dostaniesz ataku astmy albo ataku serca w przypadku stwierdzonej wcześniej choroby wieńcowej – to, jeśli to rozszerzenie jest na Twojej polisie – ubezpieczyciel pokryje wydatki związane z leczeniem tych zdarzeń.

Kolejną istotną rzeczą jest ochrona od nagłych i niespodziewanych ataków terrorystycznych oraz wybuchu wojny. W przypadku, gdy na temat danego kraju MSZ nie wydało ostrzeżeń zalecających natychmiastowe opuszczenie kraju lub niepodróżowanie do niego, a zdarzy się tam atak terrorystyczny, podczas którego ucierpisz (np. wybuch w metrze), wtedy ubezpieczyciel, w ramach tego zakresu, pokryje koszty związane z Twoim leczeniem.

Inne ubezpieczenia

Czasami ubezpieczyciele oferują pakiety, w ramach których, oprócz ubezpieczenia zwrotu kosztów leczenia za granicą dostajesz jeszcze inną ochronę. O którą z nich rzeczywiście warto rozszerzyć polisę? Przede wszystkim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – to ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich w razie, gdy któreś z Was wyrządzi nieumyślnie szkodę osobie trzeciej. Na stoku narciarskim nie trudno wpaść na innego narciarza – jeśli za jego leczenie i zniszczony sprzęt będziesz musiał zapłacić Ty, to ubezpieczyciel pokryje te wydatki w ramach OC. Jeśli podczas jazdy rowerem niechcący urwiesz lusterko w czyimś samochodzie, to ta szkoda również zostanie pokryta z Twojego OC z polisy turystycznej.

Warto również rozważyć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie którego ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, w razie gdybyś doznał uszczerbku na ciele w wyniku wypadku. Złamany nadgarstek po wypadku na stoku, zwichnięta kostka podczas gry w siatkówkę? Dostaniesz taki procent sumy ubezpieczenia, jaki procent uszczerbku na ciele odniesiesz.

Istotne może być również ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego. To ochrona na wypadek, gdy Twoje mienie zostanie zagubione lub skradzione w transporcie czy z hotelu, lub ulegnie zniszczeniu w wypadku. Wtedy ubezpieczyciel zwróci Ci za naprawę sprzętu lub wypłaci odszkodowanie.

Składka ubezpieczenia

Dla każdego liczy się cena. Jednak w przypadku ubezpieczenia turystycznego wysokość składki przekłada się na jakość ubezpieczenia. Przy zbyt niskiej składce za polisę podróżną możemy być pewni, że gdzieś w ogólnych warunkach ubezpieczenia zaszyte są limity lub wyłączenia, które znacząco obniżają zakres ubezpieczenia i w razie potrzeby możemy nie uzyskać pomocy lub będzie ona nie wystarczająca. Warto więc nie skupiać się tylko na cenie polisy, zwłaszcza, że jej wysokość to tylko ułamek w porównaniu z wydatkami związanymi z samym wyjazdem, nie mówiąc już o kosztach związanych z leczeniem za granicą, gdyby do tego doszło.

Wyłączenia

Przed zakupem każdego ubezpieczenia, nie tylko polisy turystycznej, należy zapoznać się z wyłączeniami oraz limitami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zwróć uwagę, czy ubezpieczyciel nie wyłącza czegoś, co wyjątkowo Cię niepokoi – na przykład wspomnianych już chorób przewlekłych czy aktów terrorystycznych. A jeśli tak, to upewnij się, że jest możliwość włączenia ich do ochrony.

Kiedy już wybierzesz odpowiednią polisę ubezpieczenia podróży zagranicznej, dopasowaną do swoich potrzeb i swojej podróży, to jedź i baw się dobrze. Polisę ubezpieczenia turystycznego możesz błyskawicznie wykupić w Internecie m.in. pod tym linkiem: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-podrozy/ubezpieczenie-radosc-odkrywania. Z dobrym ubezpieczeniem łatwiej jest się zrelaksować i nawet trudna sytuacja, jaką jest potrzeba leczenia za granicą, będzie mniej stresująca, dzięki pomocy, jaką otrzymasz od ubezpieczyciela.

Artykuł sponsorowany


Artykuł sponsorowany / Materiał partnera.