Sokola Perć

INFORMACJE O ODCINKU SZLAKU
Długość: 2,4 km
Czas przejścia: 1:15 (↕)
Różnica poziomów: 655 m – Przełęcz Sosnów
774 m – Czerteź680 m – Polana Wymiarki
Stopień trudności: Średni
Ekspozycja: Brak
Widoki: Kilka punktów widokowych na szlaku – między innymi ze szczytów Czertezik Czerteź.
Ubezpieczenia: Schodki, poręcze, łańcuchy, drabinki
Kolor szlaku: Niebieski

Z Przełęczy Sosnów udajemy się niebieskim szlakiem w kierunku północno – zachodnim, tzw. „sokolą percią”. Początkowo pniemy się przez gęsty, bukowo – jodłowy las na Czertezik (772 m n.p.m.).


Czertezik to szczyt o wysokości 772 m n.p.m. położony w Pieninach Właściwych. Sąsiaduje z Sokolicą (od południowego wschodu) i Czerteżem (od zachodu). Południowe stoki Czertezika opadają stromo w kierunku Dunajca. Od tej strony, około 50 m poniżej szczytu znajduje się niewielka jaskinia (długość korytarza – ok. 6 m).

Wierzchołek Czertezika zbudowany jest z wapieni krynoidowych. Kilka metrów poniżej szczytu znajduje się punkt widokowy otoczony metalową baerierką. Nazwa szczytu pochodzi od obecnie zarośniętej polany o tej samej nazwie. Północne sztoki Czertezika porasta las bukowo – jodłowy, a południowe – sosnowy.

Na szczyt od 1906 roku prowadzi znakowany szlak turystyczny. Znajduje się na nim punkt widokowy (metalowa barierka) z doskonałym widokiem na Dunajec, okoliczne pienińskie szczyty, Magurę Spiską oraz Tatry. Na południowym wschodzie widoczny jest skalisty szczyt Sokolicy (747 m n.p.m.), na południu słowacka Holica (824 m n.p.m.), a za nią, w tle – Magura Spiska. Na południowym zachodzie widzimy Łysinę (792 m n.p.m.) i Trzy Korony (982 m n.p.m.), a pomiędzy nimi majaczące w oddali Tatry Wysokie. Patrząc na zachód ujrzymy natomiast Zamkową Górę.

Przez szczyt Czertezika przebiega niebieski szlak turystyczny ze Szczawnicy, tzw. Sokola Perć.

Dalsza część szlaku prowadzi dół na przełęcz pomiędzy szczytami Czertezik i Czerteż, znajdującą się na wysokości ok. 750 m. Odchodzi stąd zielony szlak do Krościenka. Osoby, które boją się ekspozycji i nie chcą wspinać się po skałach i drabinkach mogą wykorzystać odcinek tego szlaku, aby obejść trudniejsze podejście na szczyt Czerteż – oba szlaki spotykają się jeszcze raz za tym szczytem.

 SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW  
Niebieski Przełęcz Sosnów
Polana Burzana
0:15  (↕)
0:20 (↕)
Zielony Polana Burzana 0:20 (↕)

Szlak niebieski pnie się do góry na szczyt Czerteża po skałach, korzeniach i na końcowym odcinku – po drewnianej drabince. Odcinek nie jest trudny technicznie, ale wymagający nieco więcej wspinania niż w przypadku pozostałych pienińskich szlaków. Trudy wynagradzają nam piękne widoki. Idziemy skalną granią, a co i raz spośród drzew wyłania się piękny widok na przełom Dunajca.

Czerteż to szczyt o wysokości 774 m n.p.m. położony w Pieninach Właściwych. Od południowego wschodu sąsiaduje z Czertezikiem (772 m n.p.m.), a od północnego zachodu z Ociemnym Wierchem (740 m n.p.m.). Północne zbocza góry porasta las bukowo-jodłowy, a południowe – często nawet 100-letnie sosny reliktowe, które można podziwiać z niebieskiego szlaku prowadzącego granią. Jego wierzchołek zbudowany jest z wapieni krynoidowych.

Południowe stoki Czerteża opadają do Doliny Pienińskiego Potoku, a północne – nad Dunajec. Nazwa szczytu pochodzi od słowa „czerteż” w języku łemków oznaczającego „wyrąb”.

Widoki z Czerteża są bardzo podobne jak z sąsiedniego Czertezika – doskonale widać z niego Dunajec, okoliczne pienińskie szczyty, a przy dobrej pogodzie – Tatry.

Nieopodal szczytu Czerteża przebiega niebieski szlak turystyczny ze Szczawnicy, tzw. Sokola Perć. Schodzimy ze szczytu Czerteża i po kilku minutach dochodzimy ponownie do skrzyżowania szlaków niebieskiego i zielonego znajdującego się na polanie Burzana. Na polanie znajduje się kilka ławek oraz drewniany domek, w którym można schronić się podczas deszczu.

Nieopodal polany, w stoku opadającym do doliny Pienińskiego Potoku, znajduje się niewielka jaskinia – Walusiowa Jama. Jej otwór wejściowy ma ok. 8 na 10 m, co czyni go jednym z największych otworów jaskiniowych w Polsce. Długość korytarzy jaskini wynosi ok. 32 m. Jej nazwa pochodzi od polany Walusiówka znajdującej się nieopodal. Jaskinia nie jest udostępniona turystycznie.

Szlak niebieski odbija z krańca polany Burzana w kierunku zachodnim. Rozpoczynamy podejście na Ociemny Wierch (740 m n.p.m.), a następnie po ominięciu szczytu – zejście na przełęcz Kurnikówka (694 m np.m.).


Ociemny Wierch to szczyt o wysokości 740 m n.p.m. położony w Pieniach Właściwych. Sąsiaduje z Czerteżem (od strony południowo – wschodniej) oraz Białymi Skałami (od strony zachodniej).

Stoki Ociemnego Wierchu porośnięte są lasem bukowo – jodłowym. Jego południowe stoki opadają do doliny Pienińskiego Potoku, północno – zachodnie do doliny Łomnego Potoku, a północno – wschodnie do doliny Ociemne.

Na północ od Ociemnego Wierchu odchodzi boczny grzbiet zakończony szczytem Zimne Skały (612 m n.p.m.).

W północnych stokach Ociemnego Wierchu znajduje się największa i najciekawsza jaskinia polskich Pienin – Jaskinia w Ociemnem. Długość korytarzy jaskini wynosi 352 m, a maksymalna głębokość – 59 m. Została odkryta przypadkowo w 1976 roku przez Andrzeja i Zygmunta Białków podczas policyjnego przeczesywania okolicznych terenów. W jaskini znajdują się ciekawe nacieki z mleka wapiennego. Zimują w niej rzadkie gatunki nietoperzy. Jaskinia nie jest udostępniona turystycznie, a wejście do niej jest zabezpieczone kratą.

Nieopodal szczytu Ociemnego Wierchu przebiega niebieski szlak turystyczny ze Szczawnicy, tzw. Sokola Perć. Po osiągnięciu przełęczy Kurnikówka niebieski szlak ponownie dźwiga się ku górze – na szczyt Białe Skały (749 m n.p.m.).

Białe Skały to szczyt o wysokości 749 m n.p.m. położony w Pieninach Właściwych. Sąsiaduje z Ociemnym Wierchem (od wschodu) i Bajków Groniem (od zachodu). Inna nazwa tego szczytu to „Sutrówka”.

Południowe stoki Białych Skał opadają do doliny Pienińskiego Potoku, północno – zachodnie do doliny Łomnego Potoku, a północno – wschodnie do doliny Ociemne.

Przez szczyt Białych Skał przebiega niebieski szlak turystyczny ze Szczawnicy, tzw. Sokola Perć.Po wejściu na szczyt czeka nas już tylko łagodne zejście na polanę Istebki, którą obchodzimy od strony południowej, a następnie docieramy na polanę Wymiarki leżącą u stóp szczytu Bajków Groń (716 m n.p.m.).

Dwuczęściowa polana Wymiarki, jak również inne okoliczne łąki są lubianym miejscem odpoczynku turystów. W pogodne dni polany zapełniają się wczasowiczami wypoczywającymi na słońcu wśród traw i kwiatów.

Na polanie znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych – można stąd udać się niebieskim szlakiem na Górę Zamkową (i dalej na Trzy Korony) oraz Sokolą Percią na Sokolicę (i dalej do Szczawnicy). Żółtym szlakiem możemy dotrzeć do Krościenka lub na Przełęcz Szopka (i dalej do Sromowiec Niżnych).

Bajków Groń (inaczej Bajków Gronik lub Bańków Gronik) to szczyt w Pieniach Właściwych o wysokości 716 m n.p.m.). Od zachodu sąsiaduje ze szczytem Białe Skały. Jego południowe stoki opadają do doliny Pienińskiego Potoku, a północno – zachodnie do doliny Łomnego Potoku.

Na szczyt Bajków Groń nie prowadzi żaden znakowany szlak turystyczny, jednak nieopodal niego, na polanie Wymiarki znajduje się węzeł szlaków turystycznych. Spotykają się tam szlaki ze Szczawnicy, Krościenka i Sromowiec Niżnych.